Ana Sayfa > Blossary: Characters In The Legend Of Zelda Series
This is a list of notable and recurring fictional characters from The Legend of Zelda series of video games developed by Nintendo.

Kategori Entertainment

1 Term

Created by: stanley soerianto

Number of Blossarys: 107

My Terms
Collected Terms

Prenses Zelda Hyrule prensesi ve bilgelik Triforce koruyucu olduğunu. Onun adı birçok kadın ataları ve torunları tarafından paylaşılır. En başlık Zelda Ganon kurtarmak için bağlantı gerektiren süre o bazen savaşta oldukça yetenekli olmak Link yardımcı olmak için sihirli güçleri ve ışık oklar gibi silahları kullanarak gösterilmiştir. CD-i Oyunlar hariç o ruh parçaları kadar nerede o bir ruh haline gelir, ana seride oynanabilir değil ve oyuncu tarafından kontrol edilebilir bir hayalet Knight sahip olabiliriz. Zelda, ayrıca çeşitli diğer adları ve alter egoları, Şeyh (gelen Ocarina of Time) ve Tetra (rüzgar uyandıran ve Phantom kum saati) de dahil olmak üzere altında görüntülenir.

Domain: Video games; Sektör/Alan: Characters

Công chúa Zelda là công chúa của Hyrule và người giám hộ của Triforce trí tuệ. Tên của cô được chia sẻ bởi nhiều người trong số các nữ tổ tiên và hậu duệ của cô. Trong khi hầu hết tiêu đề yêu cầu liên kết để lưu Zelda từ Ganon, nó đôi khi hiển thị được khá có khả năng trong trận chiến, sử dụng quyền hạn huyền diệu và vũ khí khác như mũi tên ánh sáng để hỗ trợ liên kết. Với ngoại lệ của các trò chơi đĩa CD-i, cô đã không chơi được trong dòng chính cho đến Spirit Tracks, nơi cô trở thành một tinh thần và có thể có một hiệp sĩ Phantom có thể được kiểm soát bởi người chơi. Zelda cũng xuất hiện dưới nhiều khác bí danh và làm thay đổi cái tôi, bao gồm cả Sheik (ở Ocarina of Time) và Tetra (trong The gió Waker và đồng hồ cát Phantom).

Domain: Video games; Sektör/Alan: Characters

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Gönderiler  

briankolson

This blog has very distinct features. Thanks top design agency

01:52, 30 September 2022

Thomasmorales

I just got to this astonishing site in the relatively recent past. The experience was unquestionably astonishing. On the off chance that lone I have the opportunity. buy tramadol Thanks for sharing this informative post with us, Keep sharing it in the future also.

13:27, 30 September 2021

Zella

I am still in shock to se the amazing performance of kls-schools Seriously I cant describe in words. Overall it works fine for me!

10:48, 29 September 2021

Zella

This site called nursing research paper writing service can literally give me the best kind of content. I am actually super happy with the result I got from them. NO cons or complaints at all!

11:27, 7 September 2021

Zella

Talking about best website. This place called topresume reviews has to be on my top list. The biggest reason to that is the services they provide.

10:32, 6 August 2021

Chloe45

Amazing list!

15:56, 12 May 2017
My other Blossarys

Blossary containing nerve cell related deseases.

Sektör/Alan: Health

By: stanley soerianto

Fitness trackers will someday be obviated by ...

Sektör/Alan: Technology

By: stanley soerianto

Some of the most renowned actors of the United ...

Sektör/Alan: Entertainment

By: stanley soerianto

The aim of this list of programming languages is ...

Sektör/Alan: Languages

By: stanley soerianto